Voltes del Carrer Ample

RUTA COMERCIAL

Les restes materials de l’obra de govern dels vescomtes de Cabrera i els seus agents encara són visibles a diversos punts del vescomtat. El Vescomtat de Cabrera era un territori on el comerç era molt dinàmic, estava ben representat pels mercats i disposava d’una bona connexió amb les rutes marítimes.

Les arcades que podem observar a la part baixa dels edificis ubicats a la dreta de la font gòtica constitueixen les restes de les antigues voltes i porxos medievals del carrer Ample, associades des de la seva edificació a les activitats comercials de la vila. L’any 1349 Blanes obtingué del rei Pere el Cerimoniós el privilegi de celebrar mercat setmanal.

Tel. 972 33 03 48

COM ARRIBAR