Nota Legal

Informació de Conformitat amb l’article 10 de la LSSI
La titular d’aquesta web és: Consell Comarcal de la Selva
CIF: P6700002F P
Adreça: Passeig de Sant Salvador núm. 25-27, CP 17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: + 34 972 842 161
Email: comarca@selva.cat

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa del Consell Comarcal de la Selva.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que  actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen al Consell Comarcal de la Selva .

El Consell Comarcal de la Selva no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.  inclou en el seu lloc web tot un seguit d’enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d’aquests. El Consell Comarcal de la Selva no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades al Consell Comarcal de la Selva.

El Consell Comarcal de la Selva es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.