Pont Del Molí De Les Pipes Arbúcies

RUTA COMERCIAL

Al Vescomtat de Cabrera el comerç era molt dinàmic i estava ben representat pels mercats, la seva màxima expressió. S’articulava a partir de vies de comunicació que enllaçaven els diferents pobles i nuclis urbans, i també disposava de bona connexió amb les rutes marítimes.

El pont del Molí de les Pipes estava relacionat amb la xarxa de camins del Vescomtat de Cabrera, atès que per aquest sector passaven diverses vies de comunicació que enllaçaven la vall d’Arbúcies amb Santa Maria de Lliors, Sant Marçal del Montseny i, en direcció al coll de Revell, amb Osona. El pont actual, possiblement d’origen romànic i d’un sol ull, presenta una arcada de mig punt a la part inferior de la qual encara s’hi poden observar les marques de l’encofrat utilitzat per a construir la volta.