Portal de la Verge Maria

RUTA MILITAR

El Vescomtat de Cabrera s’articulava a través d’una xarxa de castells i cases fortes, que eren les seus del poder polític i militar de la noblesa medieval. Aquest sistema defensiu es complementava amb la presència de diverses viles emmurallades i torres de guaita.

Aquesta porta dovellada i amb arc de mig punt és l’únic element visible de les antigues muralles medievals que encerclaven i protegien la vila de Blanes. Es tracta d’una de les quatre portes d’accés que tenia la població medieval i va ser construïda, probablement, durant el procés de reforçament defensiu de les muralles blanenques promogut per Violant de Prades, vescomtessa de Cabrera, a mitjan segle XV. A la part superior de l’interior del portal s’hi observa l’obertura estreta per on baixava el rastell protector. També a la part interna, encara hi podem veure alguns dels suports metàl·lics de les portes i els forats laterals on s’encaixava la barra travessera de reforç.