Muralla Medieval

RUTA MILITAR

El vescomtat de Cabrera s’articulava a través d’una xarxa de castells i cases fortes, que eren les seus del poder polític i militar de la noblesa medieval. Aquest sistema defensiu es complementava amb la presència de diverses viles emmurallades i torres de guaita.

Hostalric apareix a la documentació l’any 1106 com a Ostalrico o Quota. No obstant això, desconeixem si en aquella època la població ja tenia muralla. A la centúria següent el rei Jaume I el Conqueridor atorgà al vescomte Guerau V de Cabrera la llicència per a celebrar mercat a la vila i entre els anys 1242 i 1243 es signà la carta de poblament d’Hostalric. Per tant, l’estructura defensiva que encara veiem avui dia molt possiblement té l’origen entre els segles XIII i XIV. Es conserven sis-cents metres lineals de muralles fortificades amb vuit torres, a més del portal de les Hortes (l’únic portal de la muralla conservat en estat original), el Portal de Barcelona (reconstruït) i a fora muralla la Torre dels Frares i la Torre del Convent.

Recreació digital