El castell

RUTA MILITAR

El vescomtat de Cabrera s’articulava a través d’una xarxa de castells i cases fortes, que eren les seus del poder polític i militar de la noblesa medieval. Aquest sistema defensiu es complementava amb la presència de diverses viles emmurallades i torres de guaita.

Es té constància que l’any 1145 ja existia un castell dalt del turó d’Hostalric, vinculada des dels inicis a la família vescomtal Cabrera. El castell estava ubicat al tram central del camí reial entre Barcelona i Girona, i tenia, per tant, un gran valor estratègic. A partir del segle XVII i especialment durant el segle XVIII, l’antic castell medieval va quedar completament alterat amb les grans reformes arquitectòniques per a adaptar-lo al potent desenvolupament de l’artilleria de pólvora. Així doncs, avui dia resten visibles pocs vestigis del castell medieval, com podrien ser les façanes nord i sud de l’edifici principal, una cisterna d’aquesta època en el seu interior, així com, altres elements arquitectònics menors.

Tel. 972 87 41 65

Com Arribar