Cova del Relliguer

RUTA MILITAR

El vescomtat de Cabrera s’articulava a través d’una xarxa de castells i cases fortes, que eren les seus del poder polític i militar de la noblesa medieval. Aquest sistema defensiu es complementava amb la presència de diverses viles emmurallades i torres de guaita.

La cova del Relliguer és una galeria subterrània excavada a la gresa de la falda del castell. L’entrada es troba al recinte medieval, en un sector molt proper a un dels seus accessos més importants (portal de Barcelona) i també al camí fortificat d’origen medieval que connecta el poble amb la fortalesa (antic castell). Es tracta d’un hipogeu de vint-i-sis metres de recorregut descendent que condueix a una petita sala situada a sis metres de profunditat. Podria tractar-se d’un hipogeu utilitzat com a refugi i amagatall en èpoques de perill o d’una galeria relacionada amb la fortificació del turó.