Castell de Torcafelló

RUTA MILITAR

El Vescomtat de Cabrera s’articulava a través d’una xarxa de castells i cases fortes, que eren les seus del poder polític i militar de la noblesa medieval. Aquest sistema defensiu es complementava amb la presència de diverses viles emmurallades i torres de guaita.

La notícia documental més antiga que tenim del castell de Torcafelló data de l’any 1106, quan estava vinculat al llinatge dels Cabrera, tot i que gràcies a les excavacions arqueològiques dels anys 1999 a 2006 sabem que la seva història es remunta fins al segle XI. Al llarg del segle XII s’hi van fer diverses reformes importants, però un segle més tard el castell fou abandonat i es va anar enrunant. Al segle XV s’edificà la capella de Sant Jordi al damunt de les seves restes, una estructura que fou adaptada militarment durant la fortificació del turó en el context de la Segona Guerra Carlina, a mitjan segle XIX, i que s’utilitzà com a torre d’una línia de telegrafia òptica militar. El Taller d’Història de Maçanet de la Selva en va iniciar la restauració l’any 1988.