Castell d'Anglès

RUTA MILITAR

El Vescomtat de Cabrera s’articulava a través d’una xarxa de castells i cases fortes, que eren les seus del poder polític i militar de la noblesa medieval. Aquest sistema defensiu es complementava amb la presència de diverses viles emmurallades i torres de guaita.

La primera notícia històrica que tenim del castell està relacionada amb el testament del vescomte Guerau V de Cabrera, datat l’any 1242, quan creà pel seu fill Ramón un petit patrimoni format pels castells d’Anglès i de Brunyola. El castell medieval patí la destrucció sistemàtica, especialment durant el segle XV, pels terratrèmols de la sèrie olotina i per la Guerra dels Remences. Els pocs vestigis que en resten són algun mur espitllerat i espais fossilitzats dins l’actual trama urbana, com per exemple la mateixa plaça de la Vila, que constituïa el pati d’armes del castell.

Recreació digital

Tel. 972420058

E-mail. info@angles.cat

Com Arribar