Museu Etnològic del Montseny

DESCOBREIX EL VESCOMTAT

El vescomtat de Cabrera tenia formes de govern pròpies; estava administrat per agents de poder al servei dels vescomtes –des del notari fins al jutge passant pels procuradors generals i altres càrrecs–, que feien efectiva la governabilitat del territori. Les restes materials d’aquesta administració i les seves obres de govern encara són visibles a diversos punts del vescomtat.

Gabella és el nom d’un antic impost amb què es gravaven certs articles de primera necessitat i, per extensió, també s’utilitzava per a designar els magatzems on es guardaven aquests productes. L’edifici està documentat des del segle XVII, es tracta d’una casa pairal de planta quadrada i teulat de quatre vessants que amb el pas del temps, va anar canviant d’ús. De magatzem de productes bàsics, durant el segle XVIII es convertí en hostal de la vila. En el segle XIX esdevingué la casa de la família Pagès. Finalment, l'any 1970 l'Ajuntament d'Arbúcies comprà l'edifici i des de l’any 1985 és la seu del Museu Etnològic del Montseny

Tel. 972 86 09 08

Com Arribar