Font Gòtica

RUTA ADMINISTRATIVA

Les restes materials de l’obra de govern dels vescomtes de Cabrera i els seus agents encara són visibles a diversos punts del vescomtat. El Vescomtat de Cabrera era un territori on el comerç era molt dinàmic, estava ben representat pels mercats i disposava d’una bona connexió amb les rutes marítimes.

La font gòtica va ser una obra promoguda per Bernat Joan de Cabrera, vescomte de Cabrera, i el gremi de paraires de la vila al pedrer Pere Torrent, que ja l'havia enllestida l'any 1443. És la millor conservada de l’arquitectura gòtica civil catalana i una de les més importants d’Europa. Per a la seva construcció s’utilitzà microgranit local, però també pedra de Girona i pedra calcària de Mallorca per als elements decoratius.

Recreació digital

Tel. 972 33 03 48

Com Arribar