Església de Sant Pere Desplà

RUTA RELIGIOSA

El vescomtat de Cabrera, en l’àmbit religiós, estava format per diverses parròquies amb les seves respectives esglésies i ermites, que oferien els serveis religiosos a la societat. Així mateix, s’hi fundaren diversos monestirs de diferents ordes religiosos.

Sant Pere Desplà apareix esmentada l’any 923 a l’acta de consagració de la parròquia de Sant Quirze d’Arbúcies. Amb la restauració de l’any 1983 i la descoberta d’unes pintures preromàniques, es va certificar una primera fase constructiva del temple, possiblement del segle IX o X, i una reforma important de finals del segle XII o principis del segle XIII que li va donar l’aspecte actual. A partir del segle XV va entrar en un gradual procés d’abandonament