Església de Santa Maria

RUTA RELIGIOSA

El Vescomtat de Cabrera, en l’àmbit religiós, estava format per diverses parròquies amb les seves respectives esglésies i ermites, que oferien els serveis religiosos a la societat. Així mateix, s’hi fundaren diversos monestirs de diferents ordes religiosos

Les primeres notícies històriques de la parròquia de Santa Maria de Vidreres es remunten al segle XI. Uns segles després, al document Constitucions dels castells de l’any 1358, aquesta parròquia s’esmenta com a possessió dels vescomtes de Cabrera juntament amb el castell de Sant Iscle, edifici militar que formava part del vescomtat i senyorejava el terme de Vidreres des de la seva construcció al segle XII. Els patrons de la vila, venerats avui dia en una capella lateral del temple parroquial, són sant Iscle i santa Victòria, ja que a l’edat mitjana les relíquies del sant havien estat dipositades a la capella del castell. L’actual església de Santa Maria és fruit de la gran reforma arquitectònica que es va efectuar a finals del segle XVIII, d’estil barroc neoclàssic.