Església de Sant Miquel

RUTA RELIGIOSA

El vescomtat de Cabrera, en l’àmbit religiós, estava format per diverses parròquies amb les seves respectives esglésies i ermites, que oferien els serveis religiosos a la societat. Així mateix, s’hi fundaren diversos monestirs de diferents ordes religiosos.

L’església es troba ubicada en el lloc on inicialment es bastí la capella romànica del castell d'Anglès, documentada a principis del segle XIII i relacionada des del primer moment amb la família vescomtal Cabrera, senyors del castell. El temple romànic aguantà fins a finals del segle XVI i inicis del XVII, quan es reformà i amplià l'església en estil renaixentista tardà amb diversos elements barrocs. Posteriorment, s’hi van fer diverses reformes arquitectòniques fins ben entrat el segle XX

Recreació digital

Tel. 972 42 02 53

Com Arribar