Església de Sant Martí de Riells

RUTA RELIGIOSA

El vescomtat de Cabrera, en l’àmbit religiós, estava format per diverses parròquies amb les seves respectives esglésies i ermites, que oferien els serveis religiosos a la societat. Així mateix, s’hi fundaren diversos monestirs de diferents ordes religiosos.

Sant Martí és l’actual església parroquial de Riells i Viabrea. L’edifici és d’origen romànic (segle XII), tot i que al segle XV es reformà a causa dels danys que patí durant la Guerra dels Remences. Al segle XVII l’església s’amplià i a la centúria següent es va construir la rectoria annexa, però durant la guerra civil de 1936-1939 va tornar a ser objecte d’importants destrosses, dutes a terme per membres de les organitzacions revolucionàries. El 1956 se n’inicià la restauració amb la supervisió de mossèn Pere Ribot, rector i poeta. Al document Constitucions dels castells de l’any 1358, la parròquia de Riells s’esmenta com a part integrant del terme de Montsoriu, el principal castell del vescomtat de Cabrera.