Església de Sant Llorenç

RUTA RELIGIOSA

El Vescomtat de Cabrera, en l’àmbit religiós, estava format per diverses parròquies amb les seves respectives esglésies i ermites, que oferien els serveis religiosos a la societat. Així mateix, s’hi fundaren diversos monestirs de diferents ordes religiosos.

L’església de Sant Llorenç va ser construïda entre els anys 1040 i 1070 seguint l’estil arquitectònic romànic, ben visible encara a la part baixa de l’absis. L’any 1207 el capellà titular de la parròquia era Guillem de Cartellà, canonge de la catedral de Girona i fill d’una important família noble local, els Cartellà-Maçanet, que eren vassalls dels vescomtes de Cabrera. Durant els segles XIV, XV i XVI s’anaren afegint elements a l’antiga església i, ja al segle XVII, s’annexà la sagristia a la zona de l’absis. L’any 1936, a l’inici de la Guerra Civil, un escamot de les organitzacions revolucionàries va cremar el temple i va destruir el mobiliari i les imatges religioses. Després de la guerra es va fer una còpia de la Mare de Déu de Cabrera (l’original era del segle XIV).

Recreació digital